נדלן חול

בית פרטי, 4 חדרים
, , ניו יורק -כללי

48,000 $מתוך 4