נדלן חול

בית פרטי, 7 חדרים
, , ניו יורק -כללי

659,900 $
מתוך 4