Real Team Israel

Real Team Israel

על הסוכנות:
Real Team Israel חברה לשיווק וייזום נדל"ן החברה הוקמה ע"י רונן אלקלעי, איש שיווק ייזום ומכירת נדל"ן בעל ניסיון עבודה מוכח של 20 שנה עם חברות הנדל"ן המובילות במשק. Real Team Israel מתמחה בשיווק של פרויקטים למגורים ומלווה את הפרויקט לאורך כל דרכו משלב הרעיון ועד למכירת כל הדירות. כחברה הנותנת מענה ONE STOP SHOP לשיווק פרויקטים, פיתחנו את שיטת השלבים המבטיחה תוצאות אפקטיביות והצלחה בשיווק ומכירה של כל פרויקט. השיטה מותאמת לשוק הנדל"ן הדינאמי ומתאימה למגוון רחב של פרויקטים גדולים כקטנים. הח