MORE נדלן

MORE נדלן

125 מר למכירה בחדרה
350,000 ₪
16-05-2022
מגרשים  •   •  חדרה
חדרה ועמק חפר |  125 מ"ר
250 מר למכירה בחדרה
700,000 ₪
16-05-2022
מגרשים  •   •  חדרה
חדרה ועמק חפר |  250 מ"ר
 מר למכירה בחדרה
1 ₪
16-05-2022
מגרשים  •   •  חדרה
חדרה ועמק חפר |  מ"ר
500 מר למכירה בחדרה
13,000 ₪
16-05-2022
משרדים  •   •  חדרה
חדרה ועמק חפר |  500 מ"ר
100 מר למכירה בחדרה
97,000 ₪
16-05-2022
מגרשים  •   •  חדרה
חדרה ועמק חפר |  100 מ"ר
9000 מר למכירה בחדרה
460,000 ₪
16-05-2022
מגרשים  •   •  חדרה
חדרה ועמק חפר |  9000 מ"ר
4000 מר למכירה בחדרה
2,400,000 ₪
16-05-2022
מגרשים  •   •  חדרה
חדרה ועמק חפר |  4000 מ"ר
45 מר להשכרה בחדרה
3,000 ₪
16-05-2022
חנויות  •   •  חדרה
חדרה ועמק חפר |  45 מ"ר
25 מר להשכרה בחדרה
1,250 ₪
16-05-2022
מחסנים  •   •  חדרה
חדרה ועמק חפר |  25 מ"ר
36 מר להשכרה בחדרה
2,500 ₪
16-05-2022
חנויות  •   •  חדרה
חדרה ועמק חפר |  36 מ"ר
110 מר למכירה בחדרה
1,650,000 ₪
16-05-2022
משרדים  •   •  חדרה
חדרה ועמק חפר |  110 מ"ר
70 מר להשכרה בחדרה
84 ₪
16-05-2022
משרדים  •   •  חדרה
חדרה ועמק חפר |  70 מ"ר
900 מר למכירה בחדרה צהל
2,950,000 ₪
16-05-2022
מגרשים  •  צהל  •  חדרה
חדרה ועמק חפר |  900 מ"ר
55 מר להשכרה בחדרה
3,500 ₪
16-05-2022
משרדים  •   •  חדרה
חדרה ועמק חפר |  55 מ"ר
32 מר להשכרה בחדרה
1,100 ₪
16-05-2022
משרדים  •   •  חדרה
חדרה ועמק חפר |  32 מ"ר
1400 מר להשכרה בחדרה
35 ₪
16-05-2022
מחסנים  •   •  חדרה
חדרה ועמק חפר |  1400 מ"ר
106 מר להשכרה בפרדס חנה כרכור
6,000 ₪
16-05-2022
בנינים  •   •  פרדס חנה כרכור
פרדס חנה-כרכור |  106 מ"ר
230 מר להשכרה בחדרה
24 ₪
16-05-2022
מחסנים  •   •  חדרה
חדרה ועמק חפר |  230 מ"ר
 מר למכירה בחדרה
740,000 ₪
16-05-2022
מגרשים  •   •  חדרה
חדרה ועמק חפר |  מ"ר
30 מר להשכרה בחדרה
1,400 ₪
16-05-2022
משרדים  •   •  חדרה
חדרה ועמק חפר |  30 מ"ר
15 מר להשכרה בחדרה
1,100 ₪
16-05-2022
קליניקות  •   •  חדרה
חדרה ועמק חפר |  15 מ"ר
1270 מר להשכרה בחדרה
32 ₪
16-05-2022
מבני תעשיה  •   •  חדרה
חדרה ועמק חפר |  1270 מ"ר
110 מר להשכרה בחדרה
8,500 ₪
16-05-2022
משרדים  •   •  חדרה
חדרה ועמק חפר |  110 מ"ר
96 מר להשכרה בחדרה
5,500 ₪
16-05-2022
משרדים  •   •  חדרה
חדרה ועמק חפר |  96 מ"ר
110 מר להשכרה בחדרה
7,000 ₪
16-05-2022
משרדים  •   •  חדרה
חדרה ועמק חפר |  110 מ"ר
על הסוכנות:
קניה/מכירה - דירות,בתים,פרויקטים,קרקעות,מסחרי. השכרה - מגורים,מסחרי.