ברקו נכסים - זלמן ברקו

ברקו נכסים - זלמן ברקו

80 מר להשכרה בנתניה האומנות
50 ₪
25-05-2022
משרדים  •  האומנות  •  נתניה
נתניה והסביבה |  80 מ"ר
227 מר להשכרה בנתניה
60 ₪
25-05-2022
משרדים  •   •  נתניה
נתניה והסביבה |  227 מ"ר
95 מר להשכרה בנתניה שדרות גיבורי ישראל
3,500 ₪
25-05-2022
משרדים  •  שדרות גיבורי ישראל  •  נתניה
נתניה והסביבה |  95 מ"ר
132 מר להשכרה בנתניה הבונים
58 ₪
25-05-2022
משרדים  •  הבונים  •  נתניה
נתניה והסביבה |  132 מ"ר
180 מר להשכרה בנתניה האומנות
50 ₪
25-05-2022
משרדים  •  האומנות  •  נתניה
נתניה והסביבה |  180 מ"ר
130 מר להשכרה בנתניה
59 ₪
25-05-2022
משרדים  •   •  נתניה
נתניה והסביבה |  130 מ"ר
120 מר להשכרה בנתניה
50 ₪
25-05-2022
מחסנים  •   •  נתניה
נתניה והסביבה |  120 מ"ר
630 מר להשכרה בנתניה
1 ₪
25-05-2022
משרדים  •   •  נתניה
נתניה והסביבה |  630 מ"ר
15 מר להשכרה בנתניה שדרות גיבורי ישראל
2,500 ₪
25-05-2022
משרדים  •  שדרות גיבורי ישראל  •  נתניה
נתניה והסביבה |  15 מ"ר
60 מר למכירה בנתניה המלאכה
1,090,000 ₪
25-05-2022
משרדים  •  המלאכה  •  נתניה
נתניה והסביבה |  60 מ"ר
60 מר למכירה בנתניה המלאכה
1,090,000 ₪
25-05-2022
משרדים  •  המלאכה  •  נתניה
נתניה והסביבה |  60 מ"ר
95 מר להשכרה בנתניה שדרות גיבורי ישראל
3,500 ₪
25-05-2022
משרדים  •  שדרות גיבורי ישראל  •  נתניה
נתניה והסביבה |  95 מ"ר
270 מר להשכרה בנתניה האומנות
50 ₪
25-05-2022
משרדים  •  האומנות  •  נתניה
נתניה והסביבה |  270 מ"ר
630 מר להשכרה בנתניה
1 ₪
25-05-2022
משרדים  •   •  נתניה
נתניה והסביבה |  630 מ"ר
60 מר למכירה בנתניה המלאכה
1,090,000 ₪
25-05-2022
משרדים  •  המלאכה  •  נתניה
נתניה והסביבה |  60 מ"ר
90 מר להשכרה בנתניה שדרות גיבורי ישראל
1 ₪
25-05-2022
משרדים  •  שדרות גיבורי ישראל  •  נתניה
נתניה והסביבה |  90 מ"ר
200 מר להשכרה בנתניה
60 ₪
25-05-2022
מחסנים  •   •  נתניה
נתניה והסביבה |  200 מ"ר
150 מר להשכרה בנתניה שדרות פנחס לבון
100 ₪
25-05-2022
קליניקות  •  שדרות פנחס לבון  •  נתניה
נתניה והסביבה |  150 מ"ר
60 מר למכירה בנתניה המלאכה
1,090,000 ₪
25-05-2022
משרדים  •  המלאכה  •  נתניה
נתניה והסביבה |  60 מ"ר
227 מר להשכרה בנתניה
60 ₪
25-05-2022
משרדים  •   •  נתניה
נתניה והסביבה |  227 מ"ר
15 מר להשכרה בנתניה שדרות גיבורי ישראל
2,500 ₪
25-05-2022
משרדים  •  שדרות גיבורי ישראל  •  נתניה
נתניה והסביבה |  15 מ"ר
15 מר להשכרה בנתניה שדרות גיבורי ישראל
2,500 ₪
25-05-2022
משרדים  •  שדרות גיבורי ישראל  •  נתניה
נתניה והסביבה |  15 מ"ר
10 מר להשכרה בנתניה המלאכה
3,000 ₪
25-05-2022
משרדים  •  המלאכה  •  נתניה
נתניה והסביבה |  10 מ"ר
95 מר להשכרה בנתניה שדרות גיבורי ישראל
50 ₪
25-05-2022
משרדים  •  שדרות גיבורי ישראל  •  נתניה
נתניה והסביבה |  95 מ"ר
95 מר להשכרה בנתניה שדרות גיבורי ישראל
3,500 ₪
25-05-2022
משרדים  •  שדרות גיבורי ישראל  •  נתניה
נתניה והסביבה |  95 מ"ר